رديف نام ونام خانوادگي سطح مدرك رشته تحصيلي دانشگاه/سازمان شغل/ سمت
1 جواد ایمانی دکتری مدیریت آموزشی آموزش و پرورش مدرس
2 محمود صباحی زاده دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس هیات­علمی
3 شاپور امین شایان جهرمی دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز هیات­علمی
4 زهرا زین­ الدینی میمند دکتری علوم تربیتی دانشگاه آزاد کرمان هیات­ علمی
5 ابوالفضل پاکاری دکتری مدیریت علوم و تحقیقات تهران مدرس
6 علیرضا علیدادی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان فارس هیات­علمی
7 مظفر باقرزاده دکتری فیزیک دانشگاه فرهنگیان هرمزگان هیات­ علمی
8 یحیی جوادی کارشناسی ارشد علوم تربیتی پژوهشکده تعلیم و تربیت هرمزگان کارمند
9 کمال باقری دکتری مدیریت اداره کل ورزش و جوانان فارس کارمند
10 سیدمحمدرضا موسوی فرد دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان هیات­ علمی
11 علی احمدی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس مدرس
12 فریده محسنی دانشجوی دکتری زیست شناسی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان مدرس
13 صغری فتحی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان کارمند
14 نوید اسدی زیدآبادی دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمان مدرس
15 آمنه آریافخر دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مدرس
16 علی خوارزمی دکتری برنامه ریزی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان مدرس
17 علی مرادی دکتری علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان هرمزگان مدرس
18 محمد مهترپور دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی آموزش و پرورش مدرس
19 غلامرضا صالحی رودانی کارشناسی ارشد روان شناسی آموزش و پرورش مدرس
20 مرتضی نجفی دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی آموزش و پرورش کارمند
21 اسلام سالاری دکتری معارف آموزش و پرورش مدرس
22 مسعود فقیهی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس مدرس
23 احمد فولادی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان مدرس
24 اعظم صادقی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس مدرس
25 معصومه کرمی زاده کارشناسی ارشد پیش دبستانی دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی مدرس
26 زهره سعید دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه فرهنگیان کرمان هیات­علمی
27 عصمت حسن پور دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه پیام نور شهربابک هیات­علمی
28 نجمه سلطانی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور قشم مدرس
29 سپیده صفرپور دهکردی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز مدرس
30 فاطمه ترکی زاده دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشجو
31 مریم پیرایه کارشناسی ارشد روان شناسی آموزش و پرورش قشم مدرس
32 یوسف محمودی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور بندر خمیر مدرس
33 محمدنور رحمانی دکتری برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرعباس هیات­ علمی
34 اسلام دلیری دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی آموزش و پرورش مدرس
35 هاشم محمدی چمرادنی دکتری مدیریت آموزشی دادگستری هرمزگان کارمند
36 حسین نیکنام کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی مدرس
37 اعظم وزیری نسب دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند هیات­ علمی
38 فضل الله جعفری دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه فرهنگیان کرمان مدرس
39 بهروز ایمانی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش مدرس
40 مجتبی دهدار دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشجو
41 رامین اکبری کارشناسی ارشد تاریخ آموزش و پرورش مدرس
42 بابک رستمی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان دانشجو
43 موسی مقدس دکتری مدیریت آموزشی آموزش و پرورش مدرس
44 سجاد شهریاری دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مدرس
45 فیروزه صفریان دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان دانشجو
46 فرشته روشن دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت هیات­ علمی
47 اسحق شیرینکام دکتری برنامه ریزی آموزش و پرورش مدرس
48 امان الله سلطانی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان هیات علمی
49 داریوش کاظمی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان هیات علمی
50 طهمورث آقاجانی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد واحد غرب تهران هیات علمی
51 محمد ترکی زاده کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی آموزش و پرورش مدرس

برنامه زمان بندی

شروع زمان دریافت : اسفند 1395

آخرین مهلت ارسال:21 دی  1396

اعلام نتیجه داوری: 25 دی 1396

برگزاری همایش:28 دی 1396

پرداخت آنلاین

جهت پرداخت آنلاین به این صفحه مراجعه کنید

آمار بازدید

کاربران آنلاین: 2
بازدیدکنندگان امروز :5
بازدیدهای امروز : 39
بازدیدکنندگان دیروز :89
بازدید های دیروز :371
کل بازدیدکنندگان :22827
کل بازدید ها :146533