رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت

با استعانت از خداوند متعال، ” اولین همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت ”  با حمایت مؤثر ارگان ها، سازمان ها و مجامع علمی و دانشگاهی، توسط آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس با همکاری دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی هرمزگان برگزار خواهد شد.

پوستر همایش

photo_۲۰۱۷-۱۲-۱۰_۱۷-۳۶-۲۵

حامیان کنفرانس

حامیان رسانه ای

civilica

اخبار همایش